• Moduł 'Wyrównania ścisłe sieci poziomych i niwelacyjnych'

The Symbol : CG04

Dla sieci poziomej należy wprowadzić": 1) Współrzędne punktów nawiązania i współrzędne przybliżone punktów obliczanych. Kolejno wprowadza się: numer punktu, współrzędną X, Y. Jeżeli znane są błędy położenia punktu w kierunku X i Y wprowadza się je odpowiednio w kolumnie mx i my. Jeżeli znany jest błąd położenia punktu należy wprowadzić go w kolumnie mp. Punkty będące punktami nawiązania oznacza się przez naciśnięcie klawisza lub wybranie opcji "Nawiązanie" z menu podręcznego DOSTĘPNEgo po naciśnięciu prawego klawisza myszki lub przez naciśnięcie przycisku: . Wykonanie jednej z wymienionych czynności powoduje podświetlenie odpowiedniej komórki w kolumnie "Lp". " 2) Kąty. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kąta i błąd pomiaru kąta. " 3) Kierunki. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość kierunku i błąd pomiaru kierunku. " 4) Odległości. Kolejno należy wprowadzić: numery punktów, wartość odległości i błąd pomiaru odległości. Jeżeli wprowadzona jest strefa (Opcje

No goods
246.00
246.00
The loyalty program is only available for logged in customers.
Enter your email
Shipping within ten sam dzień roboczy
Shipping price 0
Kurier UPS - pobranie 0
Odbiór osobisty 0
Kurier UPS - płatność z góry 0
Paczkomaty InPost 0
Odbiór osobisty 0
Wysyłka za granicę (Ukraina, Słowacja, Czechy, Austria, UK) 180
The Availability Of Brak towaru
Leave your phone
Moduł umożliwia wyrównanie ścisłe metodą najmniejszych kwadratówsieci poziomej i niwelacyjnej. Maksymalna liczba punktów wyznaczanych wynosi do 500 punktów .Dla sieci poziomej i niwelacyjnej DOSTĘPNE są następujące opcje obliczeniowe: -"Kontrola sieci"- sprawdzenie czy wprowadzone dane są spójne, obliczenie wyrazów wolnych równań poprawek, -"Wyrównanie sieci"- wykonanie obliczenia współrzędnych i obserwacji wyrównanych (przed wyrównaniem przeprowadzana jest kontrola sieci), -"Ocena dokładności projektu sieci"- analiza projektu sieci przed pomiarem. Na podstawie projektowanych obserwacji (w miejsce wartości obserwacji można wpisywać liczbę zero) obliczane są błędy położenia punktów i błędy obserwacji po wyrównaniu.Dla sieci niwelacyjnej dodatkowo dostępna jest opcja: -"Przemieszczenia"" funkcja umożliwiająca wyznaczenie przemieszczeń pionowych punktów sieci niwelacyjnej. Kolejne etapy pomiarów niwelacyjnych zapisane na dysku należy wczytywać jako pomiar pierwotny i jako pomiar aktualny. Program wybierze punkty, które występują w obu pomiarach, wyznaczy ich przemieszczenia i błędy przemieszczeń. W raporcie umieszczone zostaną wyznaczone wartości. " Ograniczeniem modułu jest do 500 punktów wyrównywanych
There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question